Βιομηχανικά Έργα

Βιομηχανικά Έργα

Εκτελούμε εργασίες και σε βιομηχανικά έργα όπου ο τρόπος κατασκευής και και η περιγραφή των εργασιών συνάδουν με αυτών του έργου υποδομής αλλά συνήθως είναι σε μικρό σκέλος και με διαφορετικά χρονοδιαγράμματα και διαφορετικές προδιαγραφές. Εκτελούνται εργασίες εκσκαφών σε πάση φύσεως έδαφος, εκβραχισμοί, μεταφορά υλικών, κατασκευή όμβριων και χανδακίων, κατασκευή επιχωσεων σε περιβάλλοντας χορούς αλλά και σε εσωτερικούς χώρους για βιομηχανικά δάπεδα.

Ορισμένα Εκτελεσθέντα Βιομηχανικά Έργα:
  • Lidl Logistic – Καλύβια Αττικής
  • Lidl Logistic – Τρικαλα Αττικής
  • Κατάστημα Lidl – Λάρισα
  • Κατάστημα Lidl – Καλλιθέα Αττικης
  • Κατάστημα Βερόπουλος – Ανάβυσσος