Γεωτεχνικά Έργα

Γεωτεχνικά Έργα:

Η εταιρία μας εξειδικεύετε στις χωματουργικές εργασίες σε γεωτεχνικά έργα καθώς είναι και ο τομέας ανάδειξης των εργασιών μας σε αυτό τον κλάδο. Ένα από τα εκτελεσθέντα έργα έφτασε σε βάθος -32 μετρά. Έχουμε εκτελέσει δεκάδες γεωτεχνικά έργα, με τοίχος αντιστήριξης τύπου Berlinouaz wall είτε με κεφαλόδεσμους είτε με σηδηροπάσαλους αλλά και με διαφραγματικούς τοίχους. Χρησιμοποιούνται διαφορετικές τεχνικές σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου και του τρόπου κατασκευή του.

Ορισμένα Εκτελεσθέντα Γεωτεχνικά Έργα:
  • Hondos Centre – Πατησίων
  • Εθνική Ασφαλιστική – Λεωφόρο Συγγρού
  • Μαιευτήριο ΡΕΑ – Λεωφόρο Συγγρού
  • ODEON – Λεωφόρο Συγγρού
  • Hondos Centre – Μαρούσι
  • LidraMariott – Λεωφόρο Συγγρού
  • Hondos Centre – Γλυφάδα
  • Στάση Ελληνικού (Μετρο)
  • Στάση Μεγάρου Μουσικής (Μετρο)
  • Σχολή Κάλων Τεχνών – Ρέντη