Ενέργεια

Έργα Ενεργείας

Η εταιρία μας έχει εκτελεί εργασίες και στο τομέα της ενέργειας. Εκτελούμε εργασίες οδοποιίας για νέες χαράξεις για αιολικά πάρκα και εκσκαφές βάσεων από τις ανεμογεννήτριες και χάνδακων για τα καλώδια μέσης και υψηλής τάσης, παραγωγή υλικών για δια διάστρωση οδόστρωσής και υλικό για επίχωση χάνδακων. Εκτελούμε και εργασίες για την κατασκευή Υποσταθμών.

Ορισμένα Εκτελεσθέντα Έργα Ενεργείας:
  • Αιολικό Πάρκο ‘Ρούσικο 50 MWA’ – Καλάβρυτα
  • Αιολικό Πάρκο ‘Καφηρέας152 MWA’ – Κάρυστος
  • Υποσταθμός – Πλατανιστός
  • Υποσταθμός – Αμυγδαλιά
  • Υποσταθμός ΔΕΗ – Σύρο