Κατεδαφίσεις

Κατεδαφίσεις

Η εταιρία έχει στο ενεργητικό της δεκάδες κατεδαφίσεις. Κατεδαφίσεις σε Όμορα κτίρια, πολυώροφες πολυκατοικίες, εργοστάσια , υδατοπυργους, ξενοδοχεία, κατεδαφίσεις με εσωτερικών των κτιρίων για την διασφάλιση του συντελεστή δόμησης κ.α. Αξιοσημείωτο είναι ότι στα τέλη της δεκαετίας του ‘90 η εταιρία μας ήτανε η πρώτη εταιρία όπου έφερε στην Ελληνική αγορά υδραυλικό σιαγόνα θραυστήρα (ψαλιδη) σαν εξάρτημα για την διευκόλυνση των κατεδαφίσεων.

Ορισμένα Εκτελεσθέντες κατεδαφίσεων:
  • Κατεδάφιση όμορου εργοστασίου για την ανέγερση κινηματογράφου – Πατησιά
  • Κατεδάφιση εργοστασίου για την ανέγερση Γραφείων του Ομίλου Αντενα – Κηφισιά
  • Κατεδάφιση Πολυώροφης πολυκατοικίας – Πατησιά
  • Κατεδάφιση πολυώροφου κτηρίου για ανέγερση καταστήματος Lidl–Καλλιθέα
  • Κατεδάφιση ξενοδοχειακής Μονάδας ‘Καβούρι Palace΄ και διατήρηση του συντελεστή δόμησης – Καβούρι