Μελέτη – Επίβλεψη

Μελέτη & Επίβλεψη

Η εταιρία πλαισιώνει όλες τις παραπάνω ομάδες εργασιών με εξειδικευμένο προσωπικό και εξωτερικούς συνεργάτες. Η εταιρία προσφέρει τοπογραφικές χαράξεις και επιμετρήσεις για έργα υπό εκτέλεση, επίβλεψη των εργασιών, συμβουλές στην εκτίμηση των εργασιών στο στάδιο προσχεδιάσεις έργου και παρέχει και συμβουλές στους πελάτες για την μεθοδολογία των εργασιών χρονοδιάγραμμα έργων και κοστολόγηση έργων.