Ποιοί Είμαστε

image-338892094efad3ef21d12bf05fe7d15b8ee3b1e0c75278857ddd4358ef746bea-V

Ποιοι Είμαστε

Η Cosmo Construction Group είναι μια Τεχνική Εταιρία όπου απαρτίζετε από Πολίτικους Μηχανικούς, Τοπογράφους, Εργοδηγούς, και κατάλληλα Εξειδικευμένο Προσωπικό,  και εξειδικεύετε στο χώρο των χωματουργικών.

Ακόμα παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες διεκπεραίωση  έργων υποδομών.

Η εταιρία έχει στο ενεργητικό της δικό της μηχανολογικό στόλο αλλά έχει και την εμπειρία όπου μπορεί να υποστηρίξει  από τα ποιο απλά μέχρι τα ποιο πολύπλοκα  έργα.

Η Cosmo Construction Group εξειδικεύεται στους παρακάτω τομείς:

  • Έργα Υποδομών (Σιδηροδρόμους, Κατασκευή Δρόμων και Αεροδρόμια)
  • Ενέργεια ( Αιολικά Πάρκα)
  • Εμπορικά Έργα ( Κατασκευή Γραφείων και Αποθήκες)
  • Γεωτεχνικά έργα
  • Κατεδαφίσεις

ΑΞΙΕΣ

Κύρια αξία της εταιρείας μας είναι να ικανοποιούμε τους πελάτες μας. Αυτό γίνεται με την παράδοση των έργων στην ώρα τους, αποτελεσματικά και εντός προϋπολογισμού.

Επίσης, έχουμε μαζί τους συνεχή επικοινωνία, προκειμένου να εντοπίζουμε από κοινού τις ανάγκες του εκάστοτε έργου για να μπορούμε να επιλύουμε τυχόν εμπόδια και πιθανά προβλήματα ώστε να είμαστε σε θέση να παραδώσουμε άψογα εκτελεσμένα έργα.

Βασικό και κύριο μέλημά μας σε οποιοδήποτε δεδομένο σχέδιο είναι το περιβάλλον. Ως εκ τούτου, με βάση το ήθος μας ενσωματώνουμε βιώσιμες περιβαλλοντικές διαδικασίες και δίνουμε έμφαση στους κανονισμούς που θα επιτρέψουν μια σεβαστή προσέγγιση στον τομέα αυτό.

Αυτό συνεπάγεται την σωστή χρήση των μηχανημάτων μας στα διάφορα έργα ώστε να είναι φιλικά προς το περιβάλλον.

Στην εταιρεία μας γνωρίζουμε ότι ένα θετικό εργασιακό περιβάλλον είναι εξίσου σημαντικό. Για να ικανοποιεί επαρκώς τους πελάτες της η COSMO CONSTRUCTION GROUP κατανοεί τη σημασία των υγιεινών συνθηκών εργασίας, όπου τα άτομα δεν έχουν απλώς τη δυνατότητα επίτευξης αριστείας μεμονωμένα, αλλά έχουν εξίσου χώρο και χρόνο για να αναπτυχθούν μέσα στο συγκεκριμένο τομέα τους.

Εκτιμούμε ένα περιβάλλον όπου οι κοινές ιδέες ευδοκιμούν, η επικοινωνία ακμάζει και οι εργαζόμενοι είναι ικανοποιημένοι.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Σχεδιασμός κάθε είδους έργου, καλύπτοντας ειδικές ανάγκες.

Κάθε έργο απαιτεί ιδιαίτερη οργάνωση, προκειμένου να επιτευχθεί αποτελεσματικά. Επίσης, σε αυτό το σημείο έχουν ληφθεί μέτρα για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον.

Κάθε έργο είναι διαφορετικό και θα καθοριστεί καταλλήλως το εύρος των εξειδικευμένων τεχνικών από τους διαχειριστές μας και μηχανικούς με τους οποίους συνεργαζόμαστε.

Τα μηχανήματά μας μεταφέρονται στην περιοχή που πρόκειται να πραγματοποιηθεί το έργο σε συνδυασμό με εξειδικευμένο προσωπικό, προκειμένου να εκτελέσει το έργο.

Η Cosmo Construction Group ξεχωρίζει για την έγκαιρη παράδοση και την ταχύτητα εκτέλεσης των έργων, εντός προϋπολογισμού.