Σκοπός – Στόχος

sl5

Σκοπός / Στόχος

Σκοπός της εταιρίας είναι η συνεχής ικανοποίηση των πελατών μας. Αυτό επιτυγχάνεται με τη παράδοση των έργων εντός χρονοδιαγράμματος, εντός του οικονομικού σκέλους, με ασφάλεια και υπευθυνότητα. Σε συνεννόηση με τους πελάτες μας δίνουμε αξία στην επικοινωνία ώστε να προσδιοριστούν οι ανάγκες των εργασιών, να ελαχιστοποιηθούν πιθανά ρίσκα και να μειωθούν οι κίνδυνοι όπου εγκυμονούν σε κάθε είδος έργου.

Ένας σταθερός πελάτης είναι το περιβάλλον. Για αυτό το λόγο το ήθος και η πολιτική μας είναι ενα βιώσιμο περιβάλλον όπου δίνεται μεγάλη έμφαση από μεριά μας στις εκάστοτε νομοθεσίες. Στόχος μας είναι ο μηχανολογικό μας εξοπλισμός να  είναι φιλικός προς το περιβάλλον και να εργαζόμαστε φιλικά με το περιβάλλον.

Ακόμα, στόχος μας είναι η συνεχής εξέλιξη τόσο σε τεχνικές τόσο και σε τεχνολογία. Οι εργασίες να ολοκληρώνονται υπεύθυνα και σωστά από την πρώτη φορά. Έμφαση δίνουμε ασφάλεια του προσωπικού μας και η γενικότερη ασφάλεια του έργου μέσα από της εργασίες μας με πρωταρχικό στόχο, μηδενικά εργατικά ατυχήματα. Τηρούμε αυστηρά τις εκάστοτε νομοθεσίες και σεβόμαστε την ασφάλεια και την υγειά του κάθε εργαζομένου.