Έργο «ΓΟΥΡΝΕΣ- ΧΕΡΣΟΝΝΗΣΟΣ» του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Επέκταση του Βορείου οδικού άξονα Κρήτης