ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ΄ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ – ΑΝΑΘΕΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΙΘΜ. 119/2013 Ο.Α ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΥΛΛΑΚΙΟΥ”