ΣΥΡΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – Υ/Σ 150KV / MT ΣΥΡΟΥ