ΑΝΕΓΕΡΣΗ LOGISTICS VILLAGE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Χωματουργικές εργασίες στο έργο “Ανέγερση Logistics Village, συγκρότημα 3 ισόγειων κτηρίων αποθηκών με γραφεία σε ισόγειο και όροφο” στην Ελευσίνα.